• Coronaviruset - detta gäller på Gottsundabadet

  Fysisk aktivitet är viktig för folkhälsan och därför kan idrott och träning fortsätta på gym, simhallar och idrottshallar enligt Folkhälsomyndigheten.

  Vår badverksamhet och gymmet är öppet som vanligt. För att förhindra smittspridning uppmanar vi alla att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom som snuva, halsont, feber och hosta. Håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta med tvål. Vi har förstärkt våra städrutiner, och tillsammans med våra besökare tar vi alla ett ansvar för att följa de råd som ges.

  Vi följer Uppsala Kommuns och Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande, och anpassar verksamheten efter de riktlinjer och regler som ges.

  Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se och www.uppsala.se

  Coronavirus och simbassänger

  Det finns inget som tyder på att coronavirus kan spridas till människor via simbassänger så länge de är ordentligt klorerade. Bassänger som är klorerade enligt Folkhälsomyndighetens direktiv har säkerställts ta bort farliga bakterier och virus, vilket innebär att coronaviruset dör i kontakt med klorerat vatten. Gottsundabadets bassänger är klorerade enligt dessa direktiv. Läs mer på svensksimidrott.se

  Bad- och Kombiårskort

  Har du ett årskort eller 10-kort erbjuder vi utan kostnad att pausa ditt badkort t.o.m 31 december 2020. Du kan även välja en kortare period. Kontakta oss på gottsundabadet@fyrishov.se, 018-727 60 40 eller besök oss i receptionen så hjälper vi dig med detta. Har du ett Kombiårskort pausar du det hos Friskis&Svettis.

  Senior 70+ eller riskgrupp

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig att begränsa dina nära kontakter. Det bästa i dagsläget är att träna utomhus. Om du vill pausa ditt badkort så vänd dig till receptionen så hjälper vi dig. Kontakta oss på gottsundabadet@fyrishov.se eller 018-727 60 40 så hjälper vi dig med detta. Du kan pausa t.o.m. 31 december till att börja med.

  Simskolor

  Simskolorna fortsätter verksamheten som vanligt. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller inte träningsanläggningar, gym och simhallar. Simskolorna har ett deltagarantal på 12 barn och omfattas inte av bestämmelserna. Utifrån Folkhälsomyndigheternas riktlinjer uppmuntras och rekommenderas enskild träning alternativt träning i mindre grupp. Har du missat något tillfälle på simskolan kan du använda klippen och komma och bada på egen hand när det passar dig.

  Så undviker du eventuell smittspridning i simskolan:
  – Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på simskolan alls. Detta gäller även föräldrar.
  – Föräldrar ombeds hålla avstånd till varandra under barnens träning.

  >> Corona information i English, click here.