• Fyrishovs Simakademi

  Fyrishovs Simakademi vill bidra med en ökad simglädje för alla. Målsättningen är att öka tillgängligheten till konsten att simma. Vi vill också föra en aktiv dialog och samverka med olika aktörer kring simning och simkunskapernas utveckling samtidigt som vi bidrar till arenans utveckling och simkunnighetens historia i staden.

  Alla ska kunna simma

  Antalet drunkningsolyckor i Sverige ökar varje år medan simkunnigheten sjunker. Fyrishov har tagit ett stort steg mot att fler ska lära sig simma, känna sig trygga och ha roligt i vattnet genom  Fyrishovs Simakademi. Det är en satsning för de som inte kan simma eller bara klarar en kort sträcka. Alla kan lära sig simma oavsett bakgrund och det är aldrig för sent att lära sig. Man behöver viljan, en positiv inställning och tålamod.

  Kostnadsfri simundervisning för icke simkunniga

  Med stöd från MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) och SLS (Svenska Livräddningssällskapet) erbjuder vi kostnadsfri simundervisning för icke simkunniga vuxna. Kurserna genomförs på Fyrishov och Gottsundabadet.

  Seminariekvällar

  Inom Simakademins program genomförs seminariekvällar med olika teman. Syftet är att väcka debatt och lyfta viktiga frågor. Hur är det att lära sig simma när man är vuxen? Varför minskar simkunskaperna i Sverige och vad gör vi åt det?

  HLR grundutbildning

  Samla arbetsgruppen och hjärtsäkra arbetsplatsen. Under 3,5 timmar lär vi oss grundläggande HLR och hur en hjärtstartare används. Vi undersöker medvetande
  och kontrollerar andningen på en livlös person. Vi lär oss att larma, göra HLR och att lägga en person i stabilt sidoläge.
  >>Läs mer

  Vet du någon som behöver lära sig simma?

  Har du frågor eller vill veta mer? Skicka ett mail till simakademi@fyrishov.se eller fyll i formuläret här nedan. Välkommen!

 • Kontakta Fyrishovs Simakademi