• Hälsosam miljö

  I en hälsosam miljö finns det bättre förutsättningar för människor att må bra. Vi vill att den träning och rekreation som vi erbjuder för ditt välbefinnande innebär så liten belastning som möjligt för vår omvärld nu och i framtiden. Hos oss kan du vara miljösmart av bara farten.

  Våra strategiska miljömål

  1. Vårt miljöarbete ska inspirera och påverka besökare och andra intressenter till mer miljömässigt hållbara val.
  2. Miljöhänsyn ska finnas med från början i all affärsutveckling.
  3. Anläggningens energibehov ska minska.
  4. Andelen källsorterat avfall ska öka, i såväl publika som interna utrymmen.
  5. Vi ska miljömärka verksamheten där så är möjligt.

  Som kommunalt bolag ska vi även följa ägardirektiv, policyer och program som rör området, t.ex. Miljö- och klimatprogram och Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling.